מאמרים‏ > ‏

צמחונות טבעית

מאת אלירן דה-מאיו

תחילה-הייתי רוצה להביע הוקרה והערכה מעומק הלב לכל אותם אלו שבחרו בדיאטהצמחונית- אם מטעמי מוסר ואם מסיבות בריאותיות. בשתי המקרים הבחירה מבורכת-זוהי בחירה נכונה שבתוספת של מעט לימוד, חקירה והתנסות ניתן להעצים במידהרבה את ההשפעה לגבי שתי הבחירות שהובילו לשינוי- מטעמי מוסר ומטעמי בריאות.

נתחילבעובדה פשוטה- שהצמחונות המודרנית הנפוצה ברחבי העולם איננה זהה בשום אופןלצמחונות הטבעית שהיתה נפוצה לפני מאות ואלפי שנים. הצמחונות בעבר הרחוקהיתה מבוססת לרוב על פירות טריים, עלים ירוקים שונים, וכללה מעט מאוד אםבכלל מזון מבושל.

אניתומך נלהב בשמירה והגנה על בעלי-החיים השונים בטבע, שגם אם לא ניתן לזהותאת תכלית חייהם- אין לי ספק שהיא קיימת וכבודה במקומה מונח. גם אם היאאיננה מוגדרת וגלויה לעין- אין לפרש זאת שאין היא קיימת באופן מוחלט. אדםשחמלה בליבו, המלא בהערכה והוקרה לממלכת הטבע לא ימצא תועלת והנאה בפגיעהבבעלי-החיים השונים, ללא צורך אמיתי בכך. ולמען האמת- אין צורך אמיתיבגידול בעלי-חיים לצורך שחיטתם ואכילתם במזון לגוף-האדם. כך גם לגביתוצריהם השונים כגון: מוצרי חלב וביצים. אין בכל אלו דבר אחד ויחיד שאינוניתן להשגה בעולם הצומח. הרי לפני-הכל מקורם של אבני הבניין וחומרי המזוןאצל בעלי-החיים מקורם בעולם הצומח הנפלא.

הקשרבין מזון מהחי לבין בריאות האדם- הוא קודם כל קשר כלכלי ורווחי של תעשייהשלמה. הקשר הנוסף נתמך על-ידי בלבול גדול בשלל מקורות המידע וההמלצותהשונות של מוסדות הבריאות השונים.

באשרלאנשים צמחוניים- אמנם פגיעתם בבעלי-חיים היא פחותה בהרבה וברוב המקריםהיא אינה קיימת כלל- למרות זאת- הם אינם שונים כלל באופן הבנתם ותפיסתם אתהקשר בין המזון לבין בריאות גופם ונפשם.

מסיבהזו- אנו פוגשים אנשים צמחוניים רבים שנטו לפתח מחלות שונות ומחסוריםמסוגים שונים. הסיבה לכך איננה קשורה כלל למחסור כלשהו בויטמינים (B-12למשל) ולמינרלים (סידן, ברזל...) שאינם זמינים לגוף ממזון צמחי. וכמובןשאיננה קשורה למחסור בחומרי מזון שניתנים להשגה אך ורק ממקור שלבעלי-חיים. אז מדוע וכיצד חוזרת ומתממשת אותה תופעה אצל אותם אנשים ?

הבלבול,חוסר הידיעה, חוסר ההבנה, וחוסר תשומת לב- הם הגורמים העיקריים לכך. איןבכוונתי להטיף ביקורת או לשפוט- להיפך- כוונתי היא לעורר רצון והשראהלגילוי האמת.

עולםהצמחונות כיום- כולל מגוון של מוצרים "יצירתיים" ביותר- שדומים בצורתם,במרקם, ובטעם לאותם מאכלים שמקורם מהחי. מרק עוף אמיתי השתנה למרק עוףצמחוני (אבקת מרק בטעם עוף), וחלב פרה השתנה לחלב סויה. מהי הסיבה לכך ?האם מרק עוף צמחוני יש בו מרכיבים תזונתיים חיוניים כפי שיש במרק עוףשמקורו מבשר ? האם לחלב סויה יש יתרונות רבים כל-כך שלא ניתן לחיותבלעדיהם ? האם כתוצאה מהמעבר לתזונה צמחונית- האדם מרגיש "אובדן" ומחסור,שגורמים לו להפנות את מירב תשומת לבו לחיקוי ופיצוי על אובדן התאווהלבשרים ומוצרי חלב.

אנישוב רוצה לברך על הבחירה החכמה והנהדרת של אותם אנשים שבחרו להפסיק לצרוךלחלוטין מוצרים מהחי. אך באותה נשימה אני מנגב את הדמעות של הסבל והכאבהמיותר שחווים רבים מאותם צמחוניים. – סבל שנובע בעיקרו מטעות בסיסיתופשוטה בהגדרת "הצמחונות" כפי שהיא אמורה להיות.

צמחונותמאפשרת לכל אדם להתפתח במלואו מבחינה רוחנית, ולשמור על גוף בריא וחזקבמישור החומרי. יש רק לחזור ולמצוא את ההגדרה המקורית והטבעית יותר לתפיסתהצמחונות.

בסקירהקצרה על מוצרי מזון צמחוניים – ניתן למצוא: "שניצלים צמחוניים", ממתקיםללא חומרים מהחי, גלידות על בסיס צמחי, ועוד מטעמים רבים שמתרבים בכל רגע.רוב סוגי המזון הללו- מקורם במעבדה של הכימאי שייצר אותם. רובם הגדול מכילרעלים מסוגים שונים ורבים, ועיקר האבסורד הוא שרובם אינם מכילים אף מרכיבתזונתי אחד באיכות טובה ובאיכות ספיגה ראויה לגוף האדם. למרות כל-זאת אותםצמחונים שבחרו להפסיק לצרוך מוצרים מהחי- שלמרות מקורם (בבעלי-החיים)ואיכותם הירודה- הם מכילים חומרים מזינים באיכות ספיגה טובה יותר מאשראותם מוצרים "צמחוניים" שאין בהם שום קשר למזון שראוי למאכל אדם.

כל-עודההגדרה של צמחונות תתמקד אך ורק "בהוצאת מוצרים מהחי מהתפריט בלבד" מבלילתת מעט מתשומת הלב למזון הנאכל- אין היא תשרת משום מבחינה את האדם הדוגלבה. אדם חולה אשר עטוף בסבל ובכאב אינו מוסרי כלל כלפי-עצמו.

אזמהי בעצם צמחונות בהגדרתה ? בפשטות ובבהירות הרבה ביותר ניתן להגדירהכתזונה שמקורה במזון צמחי טרי, הנאכל סמוך ככל האפשר לזמן ליקוטו, שאינועבר תהליך כלשהו של חימום, בישול ועיבוד ממושך. – פירות טרייםהבשלים במלואם, עשירים בסוכרים טבעיים הזמינים לגוף לייצור האנרגיה הדרושהלו, וכמובן במגוון גדול ועשיר של ויטמינים ומינרלים שונים. ירקות טריים, הזמינים לנו במגוון גדול, העשירים במינרלים ובויטמינים החיוניים לגוף, חומצות האמינות החיוניות וחומצות השומן החיוניות. ירקות עליים הכולליםאת השפע העצום של עלים ירוקים – הצמחים המתורבתים וצמחי הבר הזמיניםלאורכן של תקופות ממושכות. אותם עלים ירוקים הם המקור העשיר ביותר למגווןהעצום של מינרלים חיוניים וויטמינים לגוף. בנוסף לתכולת הכלורופיל ועודמרכיבים תזונתיים רבים וטובים. אגוזים טריים מכל הסוגים שלא עברו תהליך של חימום וקלייה, מכילים שפע של חלבון וחומצות שומן חיוניות. כמוהם גם הגרעינים והזרעים מהסוגים השונים. קטניות מונבטות עשירות גם בחלבון, אנזימים, ויטמינים, מינרלים ואנרגיה זמינה.

החשיבותהעליונה היא בטריות המזון שבשיאו מכיל את מירב מרכיביו התזונתיים. ככלשחולף הזמן לאחר ליקוטו, כמויות מרכיביו התזונתיים קטנים. ובעיקר בתהליךשל חימום ובישול שבו נהרסים האנזימים כולם, רוב הויטמינים, וכמויות גדולותשל מינרלים שזמינותם לגוף אינם כפי שהייתה במזון הטרי. ההרכב הכימי שלהחלבונים משתנה ונעשה זמין פחות לגוף, כמו חומצות השומן החיוניות שמתעפשותונהרסות בתהליך קצר של חימום.

מלבדאספקת האנרגיה (הדורשת זמן עיכול ארוך וממושך יותר), והעונג בזמן האכילה,אין במזון מבושל דבר חיובי וחיוני כלשהו לעומת המזון הטרי הנמצא בשיאחיוניותו.

מעטתשומת לב לעניין פשוט שכזה באכילת מזון טרי- תגרום להפסקת הצטברות הרעליםבגוף, ולאיבוד החיוניות וכוחות החיים שבו. אותו צמחוני שכמו כולם "זכה"לחלות במחלות "קלות" כמו שפעת והצטננות אינו יזכה לחוותן אם רק יתחיל לבססאת תזונתו על מזון מזין באמת.

אני שוב חוזר ואומר- צמחונות היא הדרך הנפלאה והפשוטה ביותר לחיים בריאים ומאושרים. אך אני זועק מעמקי נשמתי לקהילה הנפלאה הזו, ולאלו שחושבים להצטרף אליה-  שנו את ההגדרה ! שנו את התפיסה המעוותת ! החיים יפים מדי בכדי לבזבז אותם על אמונות שווא של אנשים שונים.

אינכם צריכים להאמין לי אפילו לרגע- גם אם דבריי נתפסים בשכלכם כהגיוניים ונכונים- בדקו זאת בעצמכם ! תראו כיצד הרגשתכם תשתפר ומהותכם כולה תעשה בהירה ומודעת יותר.

אכלובהנאה ובהוקרה על השפע והמגוון שקיים בטבע. זהו המזון המשובח והטעיםביותר, זהו מזון שאליו אנו נמשכים גם במישור הרוחני וגם במישורהאינסטינקטיבי. כל אדם צמחוני שהתרגל למזון צמחוני מבושל ומעובד- ימצאחופש ושחרור אדיר בחייו לאחר שיחל במעבר למזון טרי ואורגני ככל האפשר. הואיגלה בהמשך המסע המרתק של חייו- עד כמה הבלבול וחוסר תשומת הלב השפיעו עלבחירותיו- ויחווה בגופו ובנפשו את היתרונות שבמזון טבעי וטרי.

אנשים צמחוניים צריכים ויכולים להוות השראה של יופי, חיוניות, אור ושמחה- לא להיפך ! יש לזכור שכל בחירה וכל רגע בחיים הם סוף של דרך אחת ותחילתה של דרך חדשה.

החיים הם מסע מופלא- הרגע הנוכחי הוא הזדמנות להמשך ההתפתחות האישית שלנו- לקראת חיוך גדול יותר.

תבורכו,

אלירן