תנאי שימוש באתר

הסכם שימוש באתר tzuna.org

ברוכים הבאים לאתר tzuna.org, אתר הטבעונאות ("האתר"). שימושכם באתר ובשירותים המוצעים כפוף לקבלתכם המוחלטת של הסכם השימוש שלהלן.

התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עיצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה.מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהםבלבד ולאפשר להם לדעת יותר. לעיתים, התכניםמבטאים אסכולה רפואית מסויימת או דיעה אישית של הכותב בלבד. התכנים שבאתר הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו שלכל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.
בעתמקרה חירום רפואי אין להסתמך על עיצה באתר.

אחריות

המידעוהתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוגשהוא. התכנים באתר אינם מהווים עיצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליףלהתייעצות עם מומחה. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוגשהוא כלפי tzuna.org ו/או בעליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים,העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.

כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, איפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

זכויות קניין רוחני

מלואזכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשבהמפעיל את האתר ובכל קובץ: גרפי, טקטסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר,(להלן "התכנים") הינן של tzuna.org ו\או של כותבי התוכן בלבד.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת tzuna.org מראש.