בחזרה לגן עדן או... מדוע לאכול נא?

מאת דיויד וולף. מתורגם מאנגלית ע"י אופק ויערה!

חייהםשל רבים הוקדשו לתהייה בנוגע לאנושות וה"נפילה שלה מחסד" ("fall fromgrace."). מה גרם לניתוק האנושות מחיים בגן עדן טבעי? למה הציוויליזציהנמצאת בחוסר איזון עם הטבע? מחשבות אלו צצות בדרך כלל מסקירה של סיפוריםקלאסיים, אגדתיים, או דתיים אודות עידן מושלם לשעבר.

נדמה שלכלתרבות יש סיפור משלה על איך התחילו חיי אנוש על פני האדמה. רובם מתאריםמקום בו אנשים חיו בהרמוניה עם הצומח והחי. בחיים מסוג זה, הסיפוריםמציינים, שאנשים חוו אושר ושלווה.

בדרך כלל הסיפורים מספרים שהכלהיה בהרמוניה עד שקרה משהו. יש סיפורים שמספרים על מבול גדול, אחריםמספרים על האנושות כשהגיעה להבנה בין טוב לרע, עדיין אחרים מספרים עלשינוי בזווית של כדור הארץ, אחדים אפילו מספרים על כוחות אלוהיים אורוחניים ששינו באופן דרסטי את צורת החיים על האדמה.

אלה מאיתנושהולכים בדרך של טבעונאות מאוזנת ומתחשבת, מאמינים שמצאנו את החלק החסרהעיקרי במענה לניתוק הברור של האנושות מהטבע. אוסף מגוון של מדענים,מנהיגים רוחניים, חוקרים, וחסידים נלהבים מהציבור, הגיעו להבנה דרך נסיון,שהשינוי הגדול בחיים האנושיים חל לאחר שהאנשים גילו את האש, ולאחר מכןהתחילו לבשל מזון.

הניתוק הברור שנוצר על ידי כך ששמנו את האשבין המזון והפה שלנו, כמות הזמן והאנרגיה העצומה שאנשים מוציאים על מנתלבשל מזון, השימוש במשאבים אדירים בשביל ליצור את תרבות המזון המבושל שלהיום (כולל ביליוני המטבחים והמסעדות שבה), הבנייה וההרכבה של מפעליםוחנויות שכולם עוסקים בייצור מהיר ומכירה של מזון מבושל ומעובד, האריזהוהעטיפות המעורבות בכל התהליכים של מזון מבושל, והעדר עוצמת חיים במזוןמבושל הם כולם חלק משמעותי בנפילה של האנושות מגן עדן. באופן תת-הכרתי,אנו מודעים לכך,  כשאנו מדמיינים את גן עדן כמקום עם שמש, חופים, מנגואים,וקוקוסים; לעומת ערים עגמומיות, מסעדות, ובעלי חיים מבושלים לארוחת ערב.

כל החיות שחיות בטבע אוכלות את מזונן נא וכמעט תמיד, טרי. [נא] זה "החוק הראשון של הטבע" (Nature's First Law). רק בני האדם וחיות מתורבתות אוכלות מזונות מבושלים ומעובדים.

הבישולוהעיבוד של המזון נעשו כל כך רגילים עד שרובינו לא חושבים לתהות על קנקןמנהגים אלו. הסברה שאוכל מבושל ומעובד הוא באותה איכות של מזון נא היא רקסברה. רב האנשים לא יודעים זאת בבטחון, מפני שמעולם לא ניסו גישה שלטבעונאות מאוזנת. אינשטיין אמר פעם: "הדבר החיוני הוא להפטר מדעות קדומותשמושרשות עמוק, עליהן אנו לעיתים קרובות חוזרים שוב ושוב מבלי לבחוןאותן".

קחו בחשבון ניסוי ויזואלי זה: האכילו שבט של גורילותדיאטה של קפה, עוגיות, ומזונות אחרים שעובדו על ידי האדם. בואו נראה מהיקרה. או תחשבו על עדר צבאים שבמקום לאכול את העשב נא, יחליטו לאסוף אותוולבשל אותו בקדרה ענקית.  דמיינו מה יקרה בסיטואציה שכזו!

מה הםהמרכיבים שמהווים את אבני היסוד של תזונה אנושית? האם זה סוכר מזוקק שזורםמהמלתעות השואגות של מפעלי ענק? האם זה בשרן של חיות שפוטם ונכתש בחיקה שלחקלאות מתועשת ורבת עינויים ומשחטות אימה? האם זה חלב של פרות מרפתותמתועשות שבאופן טבעי מיועד לעגלים? האם זהו מזון מבושל ומעובד רווי בצבעימאכל, חומרי טעם מלאכותיים, וחומרים משמרים?

לא.

אבןהיסוד של התזונה האנושית ברורה: זהו מזון צמחי במצבו הטבעי והנא. והטבעמציג אותו לנו בשפע. מזונות נאים מהצומח הם פשוטים, קלים להשגה, מהניםלאכילה, מכילים אלפים של מרכיבים תזונתיים שתורמים לבריאות, ומתאימיםלתכנון הביולוגי של מערכת העיכול האנושית. השמש היא המקור של החיים כולם,ומזונות נאים מהצומח מייצגים את הצורה הטהורה ביותר של אנרגיית שמש מומרת.

כשמישהו אוכל תפוז, העטיפה (קליפה) הופכת לקומפוסט. כשמישהו מתמידבאורח חיים נא מהצומח, כמות האשפה שמיוצרת על ידו יורדת לכלום כמעט. בדקובעצמכם ותראו.

אדם שאוכל מזונות נפוצים בתפריט של ה"חברההמתורבתת" כביכול ועובר לטבעונאות יגלה אנרגיה שלעולם לא ידע אודותיה.אכילה של מגוון מאוזן של מזונות נאים מהצומח משחזרת את הגוף ברמהמולקולרית, בבניית תאים חזקים, בהבאת הגוף למצב טבעי באופן רדיקלי, בהעלאתהבסיסיות (רמת pH בדם), וקרקוע האדם בעולם הטבע. כמובן שהגוף ימחא עלשינויים חדים וכל אדם רצוי שיעבור לגישה הטבעונאית בקצב מתאים. כמו כן,כדאי שכולם יגבירו את המודעות שלהם בנושא מופלא זה (על ידי גלישה באתריםכמו זה, קריאת ספרים, שיח עם טבעונאים אחרים, והרצאות או סדנאות), כךשתוכלו להמנע מטעויות נפוצות.

ככל שיעברו החודשים והשנים, אדםשעבר לגישה הטבעונאית ישים לב למודעות מוגברת לעולם הרוח, יהפוך יותראינטואיטיבי, וירגיש כוחות טבעיים שמעולם לא חווה (או לא ידע שיש לו). אדםימצא עצמו נהנה יותר בגינה מאשר באולם קולנוע. קשר חדש ועמוק יווצר עםהצמחיה ובעלי החיים. 

כל אדם הוא יצירת אומנות בבנייה. כל אחדיכול להפוך בהדרגה ליפה יותר, או ללכת בדרך הגורל שהציויליזציה קבעה לו(חינוך לקוי, עבדות לשכר, ריקבון, מחלה, ומוות בטרם עת). כל פעולה שנעשיתקובעת אילו משתי הגורלות יושגו.

מה שאנו אוכלים עוזר להנחות אתדרכינו. אכילה קובעת את רמת הבריאות שגופינו יחווה. כל נגיסה של מזוןשנכנסת לגופינו צריכה להוסיף לעוצמה, לרוחניות וליופי שלנו. כל ארוחההופכת לחלק ממי שאנחנו ברמת העמוקה ביותר.

"אתם מה שאתם אוכלים"הוא חוק קיומי. כולם מכירים את האמירה הזו - כולם! זהו מושג שהיה ידוע בכלתרבות וציויליזציה בהיסטוריה. הוא חרוט עמוק במרקם היקום. זהו חוק פשוט שלהטבע שצריך לזכור כל יום, בכל ארוחה. אלו שמבקשים להבריא את עצמם ואתהעולם, צריכים לאכול את המזונות הכי מבריאים. 

"מזונות מבריאים"הם מזונות איכותיים, אורגניים, בגידול עצמי או מגידול שוטה ו/או מזונות-עלבמצבם הטבעי והחי. לשמור על העיקרון הזה הוא לא רק הדרך הפשוטה ביותרלבחור מה לאכול, אלא גם הדרך הכי טובה להגיע לבריאות טובה ומהפך רוחניחיובי. מסיבה זו, האתר הזה מוקדש לעזור לכמה שיותר אנשים להצליח ולשגשגבאורח החיים הטבעונאי.

אנו מעודדים כל מי שמבקש לחוות את אוצרותיוהשופעים של הטבע להתנסות באכילה של מה שהטבע מספק לנו. מה שאומר: מזון חימהצומח. אנו מעודדים אנשים ללמוד על מזונות-על, מזונות מהגינה, וצמחיםשוטים, ללמוד דרך חיים חדשה, לחוות את האנרגיה המדהימה שהטבע נותן כאשרמקבלים את המזונות שהוא מספק, ולחיות את החיים בלחן עם הצמחים ובעליהחיים. על ידי כך, אתם עשויים לחוות ולדרוש מחדש את החלקה הנאה שלכם בגןהעדן!