מחצלת סושי (מאקיסו)

עוזרת בגלגול סושי, אך לא חיונית. יש שעוטפים אותה בניילון במיוחד בסושי אוראמקי בו האורז נמצא מחוץ לדף אצות נורי.

קישורים חיצוניים