מערבל מזון

משמש בעיקר להקצפה.

בנתיים אין כמעט מתכונאים בהם משתמשים במכשיר זה. השתמשנו בו להקצפת שמנת קוקוס למקצפת.

קישורים חיצוניים

מערבל מזון ידני

מערבל מזון נייח

מערבל מזון קווי