תבנית לתמליא עם תחתית נפרדת

אפשר להשיג בגדלים שונים - נוח מאד להכנת עוגות ותמליאים