פירות מיוחדים

מידע וקישורים אודות פירות לא שגרתיים - גם כאלה שלא ניתן להשיג אלא אם נוסעים רחוק.. לפחות נוכל לטעום בעיניים.

דוריאן
Durian
קישור לויקיפדיה באנגלית או עברית.
פדג'ה מנסה דוריאן בפעם הראשונה - סרטון.

הפרי המכושף
Miracle Fruit
קישור לויקיפדיה באנגלית
ניתן לגדל בארץ  - ראו מאמר.
סרטון

קניסטל Canistel

קישור לויקיפדיה באנגלית
ניתן
לגדל ולהשיג בארץ מספקים אורגנים בתחילת האביב.

ספוטה לבנה White Sapote
ניתן לגדל בארץ - סרטון וקישור לויקיפדיה האנגלית