הרשמה לטיול sign up


בשביל להרשם לטיול, אנא מלאו את הטופס למטה או שלחו אלינו הודעה. בהודעה ציינו:
 • לאיזה טיול אתם מעונינים להצטרף
 • איך לקרוא לכם (שם)
 • את כתובת הemail (דוא"ל) שלכם או כתובת דואר במידה ואין.
 • טלפון קווי (נא השאירו רק טלפון קווי - אנו לא חוזרים למספרים של כלאפונים ניידים)
 • האם אתם לקטים חדשים או מתי היה הטיול האחרון בו השתתפתם.
לקטים חדשים או לקטים ששונו הפרטים, הוסיפו גם:
 • טלפונים נוספים (נ:ייד, ע:בודה, ה:ורים)
 • מגורים (שם מקום או "נוודות")
 • מיגדר לשוני מועדף
 • שנת לידה
 • שם וטלפונ\ים של איש\אשת קשר למקרי חירום
 • האם את\ה הורה? לכמה ילדים? האם את\ה אמא מניקה ומוכנה ומתכוונת לבוא עם הילד\ה לטיול? מה שמה\ו? מלבד זאת, אנו מבקשים לבוא בעצמכם לטיול ראשון, ורק מהטיול השני עם ילד\הורה\בת\בן-זוג.
שלחו את ההודעה דרך הטופס למטה, או לשלוח ל-lakatim שטרודל tvuna.org או בתא הקולי או פקס ב:04-6990661 או לשלוח בדואר שבועיים מראש לפחות ל"און-בר, אמירים, 20115".

* אין צורך גם לשלוח הודעה וגם להתקשר - ההודעות הקוליות מגיעות ישר לדוא"ל.
* באם אין לכם טלפון קווי, נא שילחו דוא"ל.

תקבלו תשובה בכל מקרה בהקדם האפשרי. במידה ונשאר מקום בטיול, תקבלו הזמנה לחיבור לטיול עם כל ההוראות. אם הטיול התמלא אתם תכנסו לרשימת ההמתנה ו\או שתבואו פשוט לטיול הבא ותרשמו מוקדם יותר. לאחר שהחזרתם את החיבור אתם מחויבים לטיול.
in order to sign up for a trip, please fill-in the form below or send us a message which includes:
 • which trip you are interested in joining.
 • how to refer to you (name)
 • your email address or mailing address if you are free of email.
 • phone number (landlines only - we do not return calls to cellphones)
 • is this your first time and if not, when was the last time you joined us.
for newcomers or if anything changed since your last trip please add:
 • additional phone numbers (m:obile, w:ork, p:arents)
 • residence (your locality or "nomad")
 • your preferred gender-lingo.
 • year of birth
 • name and telephone number of an emergency contact.
 • are you a parent? to how many children? are you a nursing parent and intend to come with your child to the trip? what's his/her name? with this exception we ask you come on your own for your first trip, and only from your second come with a child\parent\life-partner.
send this message using the form below, or you can email us at lakatim /at/ tvuna /dot/ org or fax/voice mail at 04-6990661 or send in the mail 2 weeks in advance at least to "ohn-bar, amirim, 20115".
 • there is no need to send a message as well as call - the voice mail is forwarded to our email anyhow.
 • if you do not have a land-line, please send us an email.
you will receive a response in any case as soon as we can. if there is space in the trip you will receive an invitation to connect with complete instructions. if the trip is full you will be put on the waiting list and/or simply sign up earlier next time. once you respond to the invitation you are committed as we hold your space.