לקטים בוהים בlakatim watch TV

edible weeds? drinkable weeds! watch the english version of the following video here.
Google Gadget - "YouTube Player - High Quality Video"
סרטונים מומלצים מ\של חברים: